Guldborgs Historie

Lidt om Guldborg bys historie

Guldborg by:

Ved Guldborgsunds smalleste sted opstod for flere hundrede år siden et færgested med færgegård og bebyggelsen Guldborg på Falstersiden. I begyndelsen af 1700­tallet lod færgemanden opføre et færgehus på Lollandsiden i Soesmarke.

Dette område hørte under Berritsgård, hvor baronen i 1775 købte Orebygård og oprettede Baroniet Guldborgland. Baronen lod et kornmagasin bygge ved siden af færgehuset eller Guldborg kro, som det kom til at hedde.

Omkring år 1800 nedlagde baroniet en gård i Soesmarke og udstykkede dens jorder i 19 huslodder, som endte med at blive til 16 husmandssteder på Guldborgalleen, nærmere betegnet den sidste del af vejen fra Soesmarke til Færgestedet.

I Færgebyen, som det nærmeste område kaldtes, opstod i løbet af 1800­tallet en havn, et hotel, en købmandsgård, arbejderboliger, mejeri, telegraf og fajancefabrik og længere henne ad vejen en brugs samt Guldborg Savværk anlagt af Baroniet Guldborgland. Det største husmandssted, møllestedet, blev i 1875 købt af Hans Nielsen, som grundlagde frugtplantagen, Guldborghave. En husholdningsskole, grundlagt i 1893, blev senere til højskole.

Hele området kom til at hedde Guldborg I første halvdel af 1900­tallet opstod menge dagligvareforretninger og en lang række serviceerhverv. Nær havnen voksede Hotel Prins Valdemar og højskolen blev i 1960’erne til Motel Guldborg.

Fra 1975 og 10 år frem udstykkede Sakskøbing kommune til boligbyggeri i Skovvænget, Æblehaven og Guldborghave. Omkring år 2000 blev Savværksgrunden udstykket under navnet Egeparken.

Trafikken nordfra havde altid kørt gennem Guldborg, men med anlæggelsen af Guldborgsundtunnellen og tilhørende motorvejstilslutning i 1980’erne forsvandt mange af forretningerne og serviceerhvervene i byen. Hotel Prins Valdemar brændte og blev genopført som lejligheder. Havnensom erhvervshavn ebbede ud i 1990’erne og blev omdannet til lystbådehavn.